KEHON IKÄKARTOITUS

Kuinka vanha kehosi on ?

On sanonta, että ikä on vain numeroita. Tällä viitataan siihen, että ihminen voi mieleltään olla ikäistään nuorempi. Myös kehomme voi olla ikäistään nuorempi tai vanhempi. Tulos kertoo sen, minkä ikäisen ihmisen kehoa saamasi tulos vastaa.

Joskus tulokset voivat olla yllättäviä: hoikalla voi olla yllättävä rasvaprosentti, paljon liikkuvalla huono lihaskunto ja pyöreällä henkilöllä hyvä hapenottokyky ja liikkuvuus. Mittaustulosten ideana ei ole ruoskia itseään, vaan saada mustaa valkoisella niistä asioita, joihin keskittymällä voidaan parantaa omaa fyysistä vointia ja jaksamista. 

Kehon Ikäkartoitukset toteutetaan henkilöstön lähtötilan kartoittamiseksi. Kartoituksia toteutetaan projektin aikana uudelleen, jolloin saadaan selkeää vertailutietoa henkilön/ryhmän muutoksesta. Kartoitus ei ole fyysisesti kuormittava, jolloin sen suorittaminen onnistuu hyvin työpäivän aikana.
Alla on kuvattu Kehon Ikäkartoituksen sisältöä tarkemmin.

Kehon Ikäkartoitus

Kehon Ikäkartoitus suoritetaan Polarin OwnTest- laitteella. Polar OwnTest on testattu EU:n lääketieteellisten laitteiden direktiivin – 93/42/ECC mukaisesti.

Kehon Ikäkartoitus määrittelee henkilön kehon fyysisen iän verrattuna hänen kronologiseen ikäänsä seuraavilta osa- alueita:


Hapenottokyky

Verenpaine

Kehonkoostumus (paino/rasva/vesi)

Lihaskunto (alavartalo, keskivartalo, ylävartalo)

Liikkuvuus

Kartoituksella saadaan siis hyvä kokonaiskuva mitkä ovat testattavan henkilön heikkouksia ja vahvuuksia. Kartoitus ei ole fyysisesti kuormittava.

Henkilökohtainen palaute


Kehon Ikäkartoituksesta jokainen osallistuja saa yksityiskohtaisen palautteen sekä suullisesti että kirjallisena. Palautteesta näkee oman tasonsa lisäksi kehityssuosituksen oman Kehon Ikänsä parantamiseksi.

AXON LIFE OY 
Länsikatu 15, 80110 Joensuu


© 2015 AXON LIFE OY