STARTTI

Löydä oma hyvä olo

Aloita pitkäjänteinen työhyvinvoinnin kehittäminen Startilla. Axon Startti on napakka puolen vuoden työhyvinvointikokonaisuus, jonka kautta saadaan aikaan paljon mitattavia postiivisia muutoksia sekä yksilö- että yritystasolla.

Startti kestää noin puoli vuotta. Ohjelma aloitetaan Terveys- ja liikuntakyselyllä ja Kehon Ikäkartoituksilla. Kuukausittaisilla hyvinvointituokioilla saadaan jaettua tärkeää tietoa koko henkilöstölle oman hyvinvoinnin kehittämiseen omatoimisesti. Muutoksen tapahtumista mitataan loppukartoituksen avulla. Lisäksi yritykselle tehdään jatkosta ehdotus, jolla työntekijöitä motivoidaan ja kannustetaan jatkamaan valitulla tiellä.


Alkukartoitus

  • Terveys- ja liikuntakysely
  • Kehon Ikäkartoitukset
  • Henkilökohtainen palaute

Hyvinvointiraportti

  • Raportit henkilöstön fyysisestä tuloskunnosta yritykselle

Kuukausittainen hyvinvointituokio

  • Hyvinvointituokioiden tarkoituksena on antaa käytännönvinkkejä miten omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia voisi kehittää omassa arjessa. Kerrat koostuvat tietoiskuista ja liikuntakokeiluista.

Seurantakartoitus

  • Terveys- ja liikuntakysely
  • Kehon Ikäkartoitukset
  • Henkilökohtainen palaute

Hyvinvointiraportti

  • Vertailuraportti henkilöstön fyysisestä tuloskunnosta yritykselle

Yhteenveto ja jatkosuunnittelu

AXON LIFE OY 
Länsikatu 15, 80110 Joensuu


© 2015 AXON LIFE OY