STARTTI

Löydä oma hyvä olo

Jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökohtainen ohjelma. Ohjelman tärkein idea on löytää jokaista osallistujaa motivoivat tavoitteet ja harjoitteet. Koska tavoitteena on pysyvä muutos, muutoksia tehdään pala kerrallaan ja ihmisiä kuunnellen.

Startti kestää noin puoli vuotta. Ohjelma aloitetaan Terveys- ja liikuntakyselyllä ja Kehon Ikäkartoituksilla. Oma-polku tapaamisen kautta jokaiselle tehdään yksilöllinen hyvinvointisuunnitelma. Muutoksen tapahtumista mitataan loppukartoituksen avulla. Lisäksi yritykselle tehdään jatkosta ehdotus, jolla työntekijöitä motivoidaan ja kannustetaan jatkamaan valitulla tiellä.


Alkukartoitus

  • Terveys- ja liikuntakysely
  • Kehon Ikä -kartoitus
  • Henkilökohtainen palaute

Oma-polku tapaaminen

  • Pohjautuu kehon ikä – raporttiin ja terveyskyselyyn
  • Keskustelun aikana selvitetään henkilön henkilökohtaiset toiveet ja tavoitteet projektiin, sekä annetaan ohjausta ja laaditaan toteuttamissuunnitelma. Tavoitteena on löytää jokaiselle oma ja itselle sopiva suunnitelma, jossa huomioidaan sekä ravinto, että liikunta tai omat henkilökohtaiset tavoitteet.

Hyvinvointiraportti

  • Raportit henkilöstön fyysisestä tuloskunnosta yritykselle

Seurantakartoitus

  • Terveys- ja liikuntakysely
  • Kehon Ikä -kartoitus
  • Henkilökohtainen palaute

Hyvinvointiraportti

  • Vertailuraportti henkilöstön fyysisestä tuloskunnosta yritykselle

Yhteenveto ja jatkosuunnittelu

AXON LIFE OY 
Länsikatu 15, 80110 Joensuu


© 2015 AXON LIFE OY