VALMENNUS

Hyvä olo löytyy itsestä

Valmennus on laajennettu palvelu Startti–palvelusta. Jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökohtainen ohjelma. Ohjelman tärkein idea on löytää jokaista osallistujaa motivoivat tavoitteet ja harjoitteet. Koska tavoitteena on pysyvä muutos, muutoksia tehdään pala kerrallaan ja ihmisiä kuunnellen.

Valmennus–ohjelma kestää noin vuoden. Valmennus sisältää useita osallistujille henkilökohtaisia Oma polku–tapaamisia, ryhmäohjaustunteja ja teemapäiviä yrityksen valinnan mukaan. Muutosten toteutumista seurataan välikartoituksilla, joista annetaan kirjalliset raportit sekä osallistujille että yritykselle. 

Suunnittelu

 • Yhdessä yrityksen kanssa

Startti-info henkilöstölle

Kehon Ikä -kartoitus

 • Lähtötaso kartoitus, jonka perusteella nähdään kehityskohteet ja vahvuudet sekä yksilöllisesti että yritystasolla.

Henkilökohtaiset keskustelut

 • Pohjautuu Kehon Ikäkartoitukseen ja henkilön omiin toiveisiin.
 • Keskustelun aikana selvitetään henkilön henkilökohtaiset toiveet ja tavoitteet projektiin, sekä annetaan ohjausta ja laaditaan toteuttamissuunnitelma. Tavoitteena on löytää jokaiselle oma ja itselle sopiva suunnitelma, jossa huomioidaan sekä ravinto, että liikunta tai omat henkilökohtaiset tavoitteet.

Hyvinvointiraportti

 • Raportit henkilöstön fyysisestä tuloskunnosta

Ohjattua liikuntaa sovituin väliajoin

 • 1-4 krt/kk, kesto sovitaan erikseen
 • Tarkoitus antaa vinkkejä miten kehittää omaa hyvinvointiaan omatoimisesti ja turvallisesti.
 • Esim.kehonhuolto, lihaskunto, taukoliikunta, hapenottokykyä kehittävä liikunta

Seuranta Kehon ikä -kartoitus 6kk

 • Seuranta kartoituksen perusteella nähdään missä mennään sekä yksilö- että yritystasolla.

Henkilökohtaiset keskustelut

 • Tarkistuskeskustelu, jonka tarkoituksena on ylläpitää projektin kulkua, sekä päivittää laadittuja suunnitelmia. Haastattelu hyvä välipysäkki katsoa missä mennään ja onko tullut kysymyksiä tai uusia haasteita matkalle.

Hyvinvointiraportti

 • Vertailuraportti henkilöstön fyysisestä tuloskunnosta

Liiku oikein päivä 9kk

Hyvinvointi Luento

 • Luennon kautta annetaan käytännön vinkkejä oman hyvinvoinnin kehittämiseen (ravinto, liikunta, uni ja palautuminen).

Ohjatut liikuntatuokiot

 • Liikunnallisessa osuudessa käydään miten omaa hyvinvointiaan voi kehittää omatoimisesti ilman suurempi laiteinvestointeja.

Seuranta Kehon ikä -kartoitus 12kk

 • Nähdään ohjelman aikana saavutetut muutoset sekä yksilö- että yritystasolla.

Hyvinvointiraportti

 • Vertailuraportti henkilöstön fyysisestä tuloskunnosta

Yhteenveto ja jatkosuunnittelu

AXON LIFE OY 
Länsikatu 15, 80110 Joensuu


© 2015 AXON LIFE OY